Listopad 2013

Antikové

4. listopadu 2013 v 15:37
  • Antikové byli jednou z nejvyspělejších ras ve vesmíru.
  • Díky informacím z antické pokladnice v Anglii SG-1 zjistila, že ještě před odchodem z galaxie Mléčné dráhy se Antikové nazývali Alterané. Rovněž zjistili, že čaroděj Merlin byl ve skutečnosti Antik, který pomohl králi Artušovi v povznesení, a že legendární meč Excalibur je antický vynález, který zjišťuje čistotu srdce člověka, který se jej pokusí vytáhnout z kamene, aby rozhodl, zda si dotyčný zaslouží znát tajemství Antiků.
  • Byli hlavním členem aliance čtyř velkých ras a vytvořili celý systém hvězdných bran.
  • Vlastnili technologie, které předčily všechny ostatní technologie ve fiktivním světě Stargate.
  • Zápasili s Orii o pojetí vesmíru. Stejně tak jako mnoho dalších ras ve Hvězdné bráně, mají i Antikové svou paralelu v pozemské civilizaci - před odchodem do galaxie Pegasus jsou spojováni s Římany. Římané vybudovali síť silnic a cest, které spojovaly jejich impérium s ostatním známým světem, Antikové zas síť hvězdných bran v mnoha galaxiích, které spojují jednotlivé světy a civilizace. Po příchodu z galaxie Pegasus jsou pro změnu spojovány s legendou o rytířích kulatého stolu a králem Artušem, hlavně s postavami Merlina a Morgany Le Fay.
  • Po vytvoření systému bran v galaxii Mléčné dráze byla většina Antiků vyhlazena morem. Zbylá část pak před několika miliony let odletěla ve vesmírných létajících městech typu Atlantis do galaxie Pegasus. Tam vybudovali nové civilizace se složitou sítí planet propojených hvězdnými branami. Z galaxie Pegasus byli nakonec vyhnáni Wraithy, kteří byli výsledkem genetického zkřížení původního hmyzu - Eratuského brouka - a lidí.
  • Mezi jejich mnohé přínosy patří sestrojení vyspělých lodí, létajících měst a celé sítě hvězdných bran. Ačkoliv jejich technologie byla vůči wraithské kvalitativně značně ve výhodě, byla nakonec k ničemů kvůli wraithské početní převaze. Poté, co Wraithové po mnoho let obléhali Atlantis, byli Antikové nuceni odejít a město potopili pod hladinu moře. Odebrali se zpět na Zemi, kde dožili své životy. Některé ze svých genů předali vybraným lidem, jejichž potomci vlastní tzv. antický gen (anglicky Ancient Technology Activation gene) neboli ATA gen, který jim umožňuje ovládat antické technologie, což lidé bez genu nedokáží. Kromě několika Antiků, kteří dožili na Zemi jako smrtelníci, se všichni povznesli.

Tolláni

4. listopadu 2013 v 15:24
Tolláni jsou lidé s civilizací vyspělejší než pozemskou, jsou to pacifisté, jejich technologie zakládající se na triniu mají výhradně obranný charakter. Přesto je nechtějí s nikým sdílet a pohrdají "primitivnějšími" rasami (včetně Tau'ri). Pochází z planety Tollán, po jejím zničení přesídlili na planetu Tollána. Poprvé se objevili v 17. epizodě první řady seriálu Hvězdná brána Záhada (v anglickém originále Enigma), dále v 15. epizodě třetí řady seriálu Hvězdná brána Záminka (v anglickém originále Pretense), v 18. epizodě třetí řady seriálu Hvězdná brána Odstíny šedi (v anglickém originále Shades of Gray) a naposledy v 9. epizodě páté řady seriálu Hvězdná brána Mezi dvěma ohni (v anglickém originále Between Two Fires), kdy byli pravděpodobně zničeni Goa'uldem Tanithem poté, co Anubis vyvinul štíty odolné proti Tollánským iontovým kanónům.